През септември 2014г. ОДЗ"Ралица" спечели проект по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ” МОДУЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА” на стойност 24 688,70лв.

Мебелите във всички групи бяха изцяло подменени с нови скции, легла, столчета и дообогатени с нови детски кътове за игра, пейки и табла за подготвителните групи, дюшеци за леглата и за спорт.
Поставени бяха и нови подови настилки в две от стаите, килими за всички и 2 пътеки, както и антибактериална винилова настилка във физкултурния салон. Получихме и канцеларски материали за ПГ, като боички, моливи, пастели, четки и картони за рисуване, пластелини и дъски. Децата и колектива на ДГ е много щастлив от получените придобивки.

Детска градина Ралица Ви представя